Zhongwei Kabel, Hil barlagy merkezinden üç dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy!

Esasy kärhana:

Standartlaşdyrma işi kärhana önümçiliginde we ösüşinde esasy iş.Şeýle hem, kärhananyň ylmy gözlegleri we ösüşi we ylmy we tehnologiki üstünlikleriň üýtgemegi arasynda baglanyşyk bolup hyzmat edýär.Kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmaga goşant goşýar we barha köp üns alýar.Hil barlagy merkezi, Guangxi Zhongwei Cable Co., Ltd. tarapyndan üç hünär saglygy, hil dolandyryşy we daşky gurşawy goramak howpsuzlygy meseleleri boýunça berlen "Sertifikat barlagy hasabaty" -na howpsuzlyk gözden geçirdi.Bilermenler topary, bu üç standartyň hil dolandyryş ulgamy sertifikatynyň çägine laýykdygyny tassyklady.

Şahadatnama

Dolandyryş ulgamynyň sertifikaty näme?

Dolandyryş ulgamynyň şahadatnamasy ilkinji gezek 1996-njy ýylda neşir edildi. Standart ISO Halkara standartlaşdyryş guramasy tarapyndan 2004-nji ýylda gaýtadan gözden geçirildi. Iň soňky wersiýasy ISO14001-2015.

Islendik gurama, şol sanda kärhanalara, edaralara we degişli hökümet bölümlerine degişlidir.Şahadatnamadan geçensoň, guramanyň daşky gurşawy dolandyrmakda halkara ülňülerine ýetendigi we kompaniýanyň işlerinde, önümlerinde we işlerinde dürli hapalaýjy maddalara gözegçilik etmegiň degişli talaplara laýyk gelýändigini kepillendirip bolar., kärhanalara gowy sosial keşbi döretmäge kömek edýär.

ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy, ISO45001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy we beýleki amaly dolandyryş ulgamlary hünärmen edaralarynyň standartlaşdyrylan şertleri bilen kabul edilen kärhanalar we ähli enjamlar önümçilikde öňdebaryjydyr.

Esasy önümler

xlpe kabeli

 640 (1)

Dolandyryş standartlary we ses ulgamy:

“Guangxi Zhongwei Cable Co., Ltd.”standartlaşdyryş gurluşygynda elmydama täzeliklere eýerdi.Qualityokary hilli ülňüleriň gurluşygyny öňe sürmek bilen, önümçilik tehnologiýasyna innowasiýa, önümiň hilini ýokarlandyrmak we optimizasiýa we ş.m. kömek edip, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin berk binýady goýdy;önümiň hilini we aýratynlyklaryny üpjün etmek üçin taslamanyň gurluşygy, milli syýasatlaryň we hökmany ülňüleriň durmuşa geçirilmegi, adamlaryň ömrüniň we emläginiň howpsuzlygyny üpjün etmek we sazlaşykly jemgyýet gurmak üçin möhüm ähmiýete eýe.

Kompaniýa ýokary hilli ösüş strategiýasyna eýerýär, amaly dolandyryş ulgamy arkaly önümçiligiň umumy dolandyryş modelini durmuşa geçirýär, önümiň hilini we çeşme paýlanyşynyň netijeliligini ýokarlandyrýar, işini dolandyrmak mümkinçiliklerini yzygiderli ýokarlandyrýar we müşderilere ýokary hilli önümler bermäge borçlanýar. we tehniki hyzmat goldawy.

 

 

Web:www.zhongweicables.com

Email: sales@zhongweicables.com

Jübi / Whatspp / Wechat: +86 17758694970


Iş wagty: Noýabr-24-2023