BIZ hakda

 • zawod

Giriş

“Guangxi Zhongwei Cable Co., Ltd.” kabel pudagynda uly tejribesi bolan kabel we sim öndüriji we üpjün ediji.Hytaýyň Guangxi şäheriniň Nanning şäherinde ýerleşýän 20 ýyldan gowrak taryhymyz we kabel önümçiligi we daşary söwda tejribämiz bar.

 • +
  Productionyllyk önümçilik tejribesi
 • +
  Exportyllar eksport tejribesi
 • +
  Professional tehnikler
 • +
  Önümçilik enjamlary

Esasy önümler

T NEWZE ÖNÜMLER

 • 10 awg 12 awg Gün simli kabeli

  10 awg 12 awg Gün Wi ...

 • Gün kabeli 6mm

  Gün kabeli 6mm

 • Pes woltly PVC izolýasiýa edilen elektrik kabeli

  Pes woltly PVC insula ...

  Programma PVC izolýasiýa kabeli, elektrik naprýa .eniýesini paýlamak we bahasy 0,6 / 1kV bolan elektrik geçirijisi üçin amatlydyr.Pvc izolýasiýa edilen sowutly kabel, tunelde, demirýolda, ýerasty we uly damja beýikliginde we ş.m. giňden ulanylýan daşarky mehaniki güýçleri we çekiji güýçleri göterip biler, pvc izolirlenen ýaragsyz kabel daşarky mehaniki güýçleri göterip bilmez we esasan şol ýerde ýerleşýär içerde, kabel çukurlarynda, tunelde, topraga gömülen we ş.m. Gurluşyň aýratynlyklary 1 ...

 • Pes tüsse nol Halogen LSZH kabeli

  Pes tüsse nol halogen ...

  Ulanyş Pes tüsse nol Jemgyýetçilik we hökümet binalarynda ulanylýan we duýgur elektron enjamlary bar bolan halogen kabeli, bu kabeller ýangyn bolan ýagdaýynda howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir: Dem alanyňyzda şikes ýetirip biljek howply tüsseleriň azalmagy;Elektronikanyň zaýalanmagyna sebäp bolup bilýän poslaýjy himiki maddalaryň azalmagy.Gurluşyk geçirijisi Gaty, gysylan mis ýa-da alýumin izolýasiýa XLPE Amouring 1) ýaragsyz 2) polat lenta sowutly (STA) 3) polat simli sowutly (SWA ...

 • Goragsyz ýokary woltly EV kabeli

  Goragsyz ýokary woltag ...

HABARLAR

 • oda çydamly kabel

  Ameangyn saklaýjy kabeliň, pes tüsse halogen erkin kabeliň we oda çydamly kabeliň arasyndaky tapawut

  Ameangyn öçüriji kabelleriň, pes tüsse halogen erkin kabelleriň we oda çydamly kabelleriň arasyndaky tapawutlar: 1. ameangyn saklaýjy kabeliň häsiýeti, ýangynyň giňelmezligi üçin ýangynyň kabel boýunça ýaýramagyny gijikdirmekdir.Bir kabel bolsun ýa-da bukjalarda goýulsa-da, ýaýramagy ...

 • rezin kabel

  Kauçuk kabel näme?

  Kauçuk kabel, rezin örtükli kabel ýa-da tok kabeli diýlip hem atlandyrylýar, rezin izolýasiýa we gabykly tok kabeli.Çeýeligi, çydamlylygy we howa çydamlylygyny üpjün etmek üçin döredilip, ony köp sanly programma üçin amatly edýär.Kauçuk kabeliň esasy aýratynlyklaryndan biri onuň uçuşy ...

 • kompaniýasy

  Zhongwei Kabel, Hil barlagy merkezinden üç dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy!

  Ölçeg kärhanasy: Standartlaşdyrmak işi kärhanany öndürmekde we ösdürmekde esasy iş.Şeýle hem, kärhananyň ylmy gözlegleri we ösüşi we ylmy we tehnologiki üstünlikleriň üýtgemegi arasynda baglanyşyk bolup hyzmat edýär.Esasy bäsdeşligi ýokarlandyrmaga goşant goşýar ...