Önümçilik liniýasy

“Zhongwei Cable” 30-dan gowrak önümçilik liniýasyna eýelik edýär, olar esasan 0.6-35kv elektrik kabeli, Gün kabeli, Pvc izolýasiýa gurluşyk simleri, Pvc izolýasiýa we örtülen kabel, rezin kabel, kebşirleýiş kabeli, ýokarky kabel, ýörite kabel, 6000-den gowrak model bar bar bolanlar üçin.

Kompaniýanyň öňdebaryjy synag enjamlary we hünärmen inspektorlary bar.Zhongwei-de dünýäde iň ösen nemes Nihoff sim çyzgy enjamy, CGN şöhlelendiriji birleşdiriji maşyn, ultramelewşe birleşdiriji maşyn, mineral izolirlenen kabel önümçilik liniýasyny goşmak bilen, içerde we daşary ýurtda 300-den gowrak öňdebaryjy önümçilik enjamlary we synag enjamlary bar. we ş.m. Şeýle hem içerki we halkara ülňülerine laýyk gelýän synag gurallarynyň we ölçeg enjamlarynyň doly toplumy bar.GB / T19001-ISO9001 hil barlagy ulgamy kepilnamasy, GB / T24001-ISO14001 daşky gurşaw ulgamy şahadatnamasy we GB / T28001-2011 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldy.

Zhongwei kabeli"müşderi gazanmak we girdeji gazanmak üçin ýagdaý döretmek üçin başarnykly" esasy gymmatlyklaryna eýerer, intellekt, integrasiýa, önümiň gurluşyny optimizasiýa we sazlamak arkaly hilini we netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrar we kompaniýany bir gurmaga çalyşar. Ösen dolandyryşly kompaniýa, intensiw tehnologiýa we ajaýyp marka bilen içerki birinji derejeli kabel senagaty görkezijisi, "Hytaýyň dünýäde iň geljegi uly kabel kompaniýasy" bolmak baradaky beýik gözýetimine tarap öňe gitmegi dowam etdirýär.

Kabel öndürmek prosesi

zhongwei önümçilik liniýasy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň