Biz hakda

zawod

Kompaniýanyň tertibi

“Guangxi Zhongwei Cable Co., Ltd.” kabel pudagynda uly tejribesi bolan kabel we sim öndüriji we üpjün ediji.Hytaýyň Guangxi şäheriniň Nanning şäherinde ýerleşýän 20 ýyldan gowrak taryhymyz we kabel önümçiligi we daşary söwda tejribämiz bar.

“Zhongwei Cable” ulgam gözlegine we işlenip düzülmegine, dizaýnyna, öndürilmegine, marketingine we doly görnüşli ýokary hilli kabel önümleriniň doly toplumyna hyzmat etmäge borçlanýar.XLPE / PVC elektrik kabeli, gün kabeli, rezin kabel, ýokarky izolýasiýa kabeli, täze energiýa kabeli, ýörite kabel, gurluşyk simwe ş.m.Önümler akylly setlerde, energiýa we kuwwatda, ýaşyl binalarda, akylly önümçilikde we akylly transportda we adamlaryň durmuşy üçin elektrik energiýasynda giňden ulanylýar.Europeanewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Afrika, Aziýa, Eastakyn Gündogar, Okeaniýa we ş.m. kabelleri we simleri eksport etdik.

团队

Zhongwei kabel zawody 40000㎡ meýdany tutýar, 200-den gowrak işçi, 300 sany ösen önümçilik enjamlary we synag enjamlary bar, bu önümçilik kuwwatyny we kabeliň hilini ep-esli gowulandyrýar we kepillendirýär.ISO9001 hil ulgamy, ISO14001 daşky gurşaw ulgamy, CE şahadatnamasy, CCC milli önüm şahadatnamalary we ş.m.müşderileriň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin IEC, ASTM, BS, DIN, AS, CSA, JIS, KS we ş.m. standartlaryna laýyklykda sim we kabel önümlerini öndürip bileris.

“Zhongwei Kabel” win-win, ösen, zähmet, real, kärhananyň ruhy hökmünde ösüşi, halkara we içerki bazarlara esaslanýan kompaniýanyň maksat edinmegi hökmünde ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrýar, müşderileriň köpüsi üçin çyn ýürekden hyzmat edýär.

Kompaniýanyň medeniýeti

Görüşimiz

Öňdebaryjy hil kabel öndürijisi bolmak
dünýäde

Biziň wezipämiz

Has ygtybarly gurşaw üçin jogapkär we ygtybarly kabel öndüriji bolmaga borçlanýarys

Esasy gymmatlyklar

Ulanyjy merkezi
Kärhana esaslanýar
Win-win ýagdaýyny dörediň

Hil syýasaty

Hil boýunça diri galyň
Ösüşi hil boýunça gözläň
Geljegi hil bilen dörediň

Telekeçilik ruhy

Bütewilik we täzelik
wada ber

Professional toparymyz

Toparymyz

“Guangxi Zhongwei Cable Co. Ltd” professional önümçilik toparyna eýe: dürli görnüşli 21 hünärmen tehniki işgär, 7 sany ýokary tehniki işgär, 14 sany orta tehniki işgär, 57 hünärmen önümçilik işgäri, 83 hünärmen satuw we hyzmat işgäri, kabeldäki dürli zehinleriň isleglerini kanagatlandyryp biler. önümçilik.