Kazyýet

 • Kenya LUTON hassahanasynyň simleri we kabeli täzelemek taslamasy

  Kenya LUTON hassahanasynyň simleri we kabeli täzelemek taslamasy

  2022-nji ýylyň iýun aýynda jenap Albertden LUTON hassahanasynyň simleri we kabeli täzelemek taslamasy barada maglumat aldyk, oňa 10 dürli sim we kabel, şeýle hem paýlaýyş gutusy, howa açary, ölçeg gurallary degişlidir.Kabel in engineeringenerçilik hünär hyzmatyny üpjün ediji hökmünde müşderä ilkinji re ...
  Koprak oka
 • Şwesiýanyň fotowoltaik taslamasy

  Şwesiýanyň fotowoltaik taslamasy

  Her buýruga ýürekden çemeleşmek we her bir müşderä gowy hyzmat etmek biziň hemişe eýeren ýörelgesimizdir.Müşderileriň kanagatlanmagy we ykrar edilmegi biziň iň uly höweslerimizdir.Bu, Şwesiýaly Gün kabeline mätäç bir müşderi, Müşderiniň her öwgüsi bize uly itergi berýär.Biz ...
  Koprak oka
 • BUTAN SOLAR başlangyç taslamasy

  BUTAN SOLAR başlangyç taslamasy

  Bir gezeklik söwda, in engineeringenerçilik taslamalarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryň Ilkinji aragatnaşykdan ýuwaş-ýuwaşdan ynam: 2022-nji ýylyň Sanjar aýynda Butanyň müşderisi Karmagdan 6mm² fotoelektrik kabeli barada sorag aldyk.Elektrik kabeli we p bilen habarlaşanymyzdan soň öz wagtynda yzarlamagymyz we çalt seslenmegimiz sebäpli ...
  Koprak oka
 • Dominika üçin THHN sim kabeli

  Dominika üçin THHN sim kabeli

  Köpri meselesiniň beýany: Belli bir sebitdäki döwlet edarasy transport infrastrukturasyny gowulandyrmak üçin täze köpri gurmagy meýilleşdirýär.Taslama, Thhn sim, elektrik kabelleri, aragatnaşyk kabelleri we yşyklandyryş kabelleri ýaly dürli gurluşyk kabellerini oturtmagy öz içine alýar ...
  Koprak oka